Redundancy w UK, czyli likwidacja etatu kobiety w ciąży

Istnieją sytuacje, w których pracodawca może cię zwolnić mimo tego, że jesteś w ciąży lub na urlopie macierzyńskim. Jesli jednak twoja ciąża jest głównym powodem zwolnienia, to dochodzi do dyskryminacji na tle płci – jak podaje portal www.maternityaction.org.uk.

Istnieją dokładnie trzy sytuacje, w których możesz stracić pracę będąc w ciąży lub przebywając na urlopie macierzyńskim. Są to:

Zwolnienie a wypłata SMP i innych świadczeń

Aby móc ubiegać się o SMP (Statuatory Maternity Pay) musisz spełniać konkretne warunki, takiej jak staż pracy czy wysokość zarobków (więcej na ten temat znajdziesz tutaj). Pieniądze możesz zacząć otrzymywać od tzw. qualifying week, czyli na 15 tygodni przed planowaną datą porodu. Od tego, kiedy twój etat zostanie zlikwidowany zależy, czy będzie przysługiwać ci SMP:

Zwolnienie nastąpiło przed 15. tygodniem – nie otrzymujesz SMP, ale może przysługiwać ci Maternity Allowance (więcej o tym zasiłku znajdziesz tutaj). Jeżeli zwolnienie nastąpiło po lub w trakcie qualifying week (i spełniasz pozostałe warunki) otrzymujesz normalne SMP, tak samo jakbyś była nadal zatrudniona.

Jeżeli twój pracodawca umyślnie zwolni cię przed qualifying week, żeby uniknąć wypłacania ci SMP, musisz zgłosić się do HM Revenue and Customs w ciągu 6 miesięcy od momentu, kiedy po raz pierwszy powinnaś otrzymać SMP. Twój pracodawca automatycznie będzie musiał ci je wypłacić, będziesz mogła go też pozwać za dyskryminację na tle płci.

Ciąża a odprawa i płatny okres wypowiedzenia

Niezależnie od ciąży i otrzymywania SMP w czasie zwolnienia masz prawo do odprawy (redundancy pay) oraz płatnego wypowiedzenia, oczywiście pod warunkiem, ze spełniasz pozostałe kryteria. W przypadku odprawy:

Jeżeli przebywasz na urlopie i otrzymujesz zasiłek macierzyński to twoja odprawa powinna być liczona zgodnie z twoimi normalnymi zarobkami, a nie na podstawie SMP lub innego zasiłku.

Płatne wypowiedzenie (notice) otrzymujesz po przepracowaniu co najmniej jednego miesiąca i trwa ono jeden tydzień. Jeżeli przepracowałaś więcej niż 2 lata, przysługuje ci jeden tydzień wypłaty za każdy przepracowany rok, maksymalnie do 12 tygodni.

Zwolnienie a przejście na inny etat

Twój przełożony musi pamiętać, że jeśli przebywasz na urlopie macierzyńskim i twoje stanowisko wyselekcjonowano do likwidacji, ale utworzono inne, masz pierwszeństwo do jego objęcia (oczywiście, jeżeli możesz wykonywać taką pracę). Żeby otrzymać nowe stanowisko nie musisz brać udziału w rozmowach kwalifikacyjnych, a warunki (np. wysokość wypłaty) nie mogą być gorsze niż na poprzednim stanowisku. Masz pierwszeństwo względem osób, których stanowiska też zlikwidowano, ale nie są na urlopie macierzyńskim. Jeżeli nie przyjmiesz zaproponowanego stanowiska bez umotywowanych powodów, tracisz prawo do odprawy.

Czasem nie jest jasne, czy doszło do legalnej redukcji etatu, czy pracodawca chciał w sprytny sposób obejść przepisy przeciwko dyskryminacji na tle płci. Kilka przykładów podamy w kolejnym artykule.

Źródło: www.maternityaction.org.uk

Maternity Action to organizacja dbająca o prawa kobiet, ich dzieci oraz partnerów.