Dyskryminacja w trakcie Maternity Leave w UK

Podobnie jak w czasie ciąży, tak w trakcie urlopu macierzyńskiego (Maternity Leave) jesteś chroniona przed dyskryminacją na tle płci. Oznacza to, że pracodawca nie może cię zwolnić z powodu związanego z urodzeniem dziecka – jak podaje portal www.maternityaction.org.uk.

Ochrona przed dyskryminacją nie oznacza, że pracodawca w ogóle nie może cię zwolnić, jeśli np. dopuścisz się poważnego naruszenia swoich obowiązków. Tak samo ma prawo zlikwidować twoje stanowisko zaraz po twoim powrocie z urlopu macierzyńskiego, jeśli firma ma mniej pracy niż dawniej. Twój pracodawca NIE MOŻE natomiast zrobić z tego powodu twojego maternity leave.

Jeżeli podejrzewasz, że decyzja była spowodowana twoją ciążą i narodzinami dziecka, będziesz musiała to udowodnić. Więcej na ten temat możesz poczytać też w artykule na temat dyskryminacji w czasie ciąży (tutaj).

Przykład: Pewna kobieta po powrocie do pracy po pierwszym urlopie macierzyńskim stwierdziła, że jej praca stała się mniej istotna i że ma mniej obowiązków. Początkowo była szefem grupy, ale później inny pracownik zaczął współwykonywać jej zadania w zespole i stopniowo zaczął przejmować jej obowiązki. Podczas gdy przebywała na drugim urlopie macierzyńskim jej stanowisko zostało zlikwidowane jako niepotrzebne. Wystąpiła do sądu, a pracodawca podpisał z nią ugodę przed rozprawą.

Twoje prawa w trakcie urlopu macierzyńskiego

Przejawem dyskryminacji będzie też sytuacja, kiedy podczas urlopu macierzyńskiego pracodawca odmawia ci twoich pracowniczych praw do różnych korzyści, takich jak np. telefon czy samochód służbowy.

Od października 2008 r. pracownicy są uprawnieni do wszystkich warunków swojego zatrudnienia – z wyjątkiem otrzymywania wynagrodzenia – podczas podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Oznacza to, że są uprawnieni również do korzyści, takich jak np. zbieranie płatnego urlopu wypoczynkowego podczas maternity leave. Jednakże prawo nie zawsze jasno formułuje co należy do twojej wypłaty (renumeration), oprócz zwykłej pensji i stawek. Masz bowiem prawo także do zachowania innych niegotówkowych korzyści, takich jak członkostwa, vouchery na lunch, do zachowania telefonu i auta służbowego, jeśli w twojej umowie masz zapewnione korzystanie z nich w celach służbowych i prywatnych. Jednak już dodatek na samochód (car allowance) może być rozumiany jako część wypłaty i przestać być wypłacany w czasie urlopu macierzyńskiego.

Vouchery na opiekę nad dziećmi (childcare vouchers) są uważane za niegotówkowe i wypłacane przez okres całego maternity leave.

Pracodawca nie może robić żadnych potrąceń z twojej pensji macierzyńskiej (SMP) z wyjątkiem podatku, National Insurance i kilku innych zaakceptowanych potrąceń, np. składki na związek zawodowy.

Odbiór wypłaty

Jeżeli poprzednio otrzymywałaś swoją wypłatę przelewem bankowym, pracodawca nie powinien zmuszać cię, być teraz przychodziła po nią osobiście. Nie może też traktować cię gorzej przy wypłacie ze względu na twoją ciążę.

Jeśli masz (lub oboje macie) wątpliwości co do naliczania i wypłaty Statuatory Maternity Pay, najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do lokalnego biura HMRC lub skorzystanie ze specjalnego telefonu z pomocą dla pracodawców. Jeśli uważasz, że twój pracodawca źle nalicza i wypłaca twoją pensję macierzyńską, ale on nie chce podjąć żadnych kroków w celu wyjaśnienia tej sprawy, powinnaś złożyć oficjalną skargę według procedur obowiązujących w twojej firmie.

Urlop macierzyński a urlop wypoczynkowy

W czasie maternity leave w sposób normalny jest ci naliczany urlop wypoczynkowy. Może więc zdarzyć się, że po powrocie do pracy będziesz mieć więcej urlopu do wykorzystania niż pozostało dni do końca roku, w którym obowiązuje twój urlop.

Powinnaś przedyskutować sprawę twojego dorocznego urlopu wypoczynkowego jeszcze przed udaniem się na urlop macierzyński.

Zgodnie z prawem (Working Time Regulations) nie możesz przełożyć urlopu wypoczynkowego na kolejny rok. Jednakże w niedawnej sprawie (Shah) trybunał orzekł, że jeżeli pracownik nie był w stanie wykorzystać urlopu wypoczynkowego (np. z powodu choroby), powinien otrzymać zezwolenie na przeniesienie go na kolejny rok. Pracodawca jest uprawniony do tego, by dodatkowy urlop (jeśli masz taki zagwarantowany umową) przenieść na kolejny rok lub wypłacić ci za niego ekwiwalent.

Pomysł: możesz szybciej skończyć urlop macierzyński i natychmiast udać się na pełnopłatny urlop wypoczynkowy. Najpierw przedyskutuj tą sprawę z twoim pracodawcą.

Jeżeli twój pracodawca nie zgadza się ani na twój urlop, ani na jego przeniesienie na kolejny rok, powinnaś poszukać porady prawnej. Pamiętaj, że ma prawo odmówić lub przesunąć twój urlop tylko jeśli w wyznaczonym terminie pracy jest więcej niż zwykle lub zbyt dużo innych osób bierze urlop w tym samym czasie. Odmowa urlopu z powodu niedawnego powrotu z maternity leave może być uznana za dyskryminację.

Jeżeli w czasie twojego urlopu macierzyńskiego przypadają Bank Holidays i inne stałe święta, być może masz prawo do wzięcia dodatkowego wolnego w zamian za tamte dni, ale zależy to od polityki twojej firmy. Jeśli osoby, które były chore w czasie świąt, mogą wykorzystać wolne później, takie samo prawo powinny mieć kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim.

Wszyscy pełnoetatowi pracownicy są uprawnieni do 28 dni wolnych od pracy, jeżeli więc twój pracodawca włącza Bank Holiday do tej liczby, powinien zapewnić kobietom na urlopie macierzyńskim wolne w jakiś inny dzień. Podobnie zadecydował Europejski Sąd Sprawiedliwości w sprawie Gomez.

Prawo przeciwko dyskryminacji pozwala wrócić ci do pracy na to samo stanowisko, jakie zajmowałaś przed maternity leave. Więcej na ten temat możesz znaleźć tutaj.

źródło: www.maternityaction.org.uk

Maternity Action to organizacja dbająca o równouprawnienie kobiet, ich dzieci oraz partnerów między innymi poprzez informowanie ich o swoich prawach.