Choroba a ciąża i Maternity Leave w Wielkiej Brytanii

W czasie Maternity Leave może oczywiście zdarzyć się, że zachorujesz. Na podstawie materiałów przygotowanych przez www.maternityaction.org.uk wyjaśniamy jak zgodnie z przepisami wziąć urlop zdrowotny.

Twoje prawo do zwolnienia zdrowotnego oraz pensji chorobowej zależą w dużej mierze od tego, czy jesteś w ciąży, czy już urodziłaś dziecko.

Gdy jesteś chora w ciąży, a nadal pracujesz

Jeżeli jesteś w ciąży i nadal chodzisz do pracy, masz prawo do zwolnienia chorobowego i płacy chorobowej tak samo jak każdy inny pracownik. W przypadku choroby powinnaś więc postępować zgodnie z normalną procedurą obowiązującą w twojej firmie. Jeżeli twoje złe samopoczucie jest związane z ciążą, pracodawca musi odliczać dni zwolnienia osobno od „zwykłych” nieobecności spowodowanych chorobą. Zwolnienie chorobowe z powodów związanych z ciążą nie może też stać się przyczynkiem do zwolnienia ani redukcji etatu, ponieważ automatycznie byłaby to dyskryminacja na tle płci.

Jeżeli nie jesteś pewna czy twoja choroba jest związana z ciążą, spytaj o to swojego lekarza. Jeśli wątpliwości ma twój pracodawca, możesz poprosić lekarza o pisemną notatkę.

W czasie ciąży nadal jesteś uprawniona do otrzymywania Statuatory Sick Pay (SSP), która obecnie (kwiecień 2013 – kwiecień 2014) wynosi £86.70 tygodniowo, pod warunkiem że twoje średnie tygodniowe zarobki to co najmniej £109 tygodniowo przez 8 tygodni przed chorobą. Pracodawca wypłaca ci SSP, jeśli nie przychodzisz do pracy czwarty dzień z rzędu. SSP jest wypłacane maksymalnie przez 28 tygodni.

Możliwe, że w swojej umowie masz zagwarantowaną płacę chorobową ponad SSP. Jeżeli tak jest, ale pracodawca nie chce wypłacać ci tego dodatku w trakcie ciąży, będzie to dyskryminacja na tle płci.

Jeśli idziesz na zwolnienie lekarskie związane z ciążą w ciągu 4 ostatnich tygodni przed planowaną datą porodu (masz prawo zostać w pracy do ostatniego dnia ciąży), pracodawca ma prawo wysłać cię na Maternity Leave. Może też to zrobić, jeśli jesteś zawieszona w pracy z pełnym wynagrodzeniem z powodu zagrożenia zdrowia.

Choroba a Statuatory Maternity Pay

Aby zakwalifikować się do SMP, musisz spełniać różne warunki, w tym zarabiać co najmniej 109 funtów tygodniowo. Otrzymywanie SSP (płacy chorobowej) może więc wpłynąć na wysokość płacy macierzyńskiej albo sprawić, że przestaniesz się do niej kwalifikować. W tej sytuacji możesz wystąpić w Jobcentre Plus o Maternity Allowance. Z tematem naliczania i kwalifikacji do SMP możesz zapoznać się tutaj.

Z tego powodu nie powinnaś niepotrzebnie brać zwolnienia chorobowego. Jeśli np. twoja praca stała się dla ciebie zbyt męcząca, bo np. musisz stać przed długi czas, może być to uznane za ryzyko dla zdrowia w pracy i uprawniać cię do zawieszenia w pracy z zachowaniem normalnej pensji. Pracodawca ma obowiązek monitorować twoje warunki pracy i ich wpływ na ciążę i wziąć pod uwagę, że wraz z jej rozwojem zmieniają się twoje potrzeby.

Choroba w trakcie Maternity Leave

Jeżeli zachorujesz w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim, nie możesz otrzymać płacy chorobowej, którą zapewnia pracodawca (ponad Statuatory Sick Pay). Żeby ją otrzymać musiałabyś zrezygnować z Maternity Leave (czyli poinformować o tym pracodawcę na 8 tygodni wcześniej), a następnie wystąpić o zwolnienie chorobowe według normalnej procedury, która obowiązuje w twoim miejscu pracy. Pamiętaj jednak, że po wyzdrowieniu nie możesz już wrócić na Maternity Leave (ponieważ nie możesz robić przerw w urlopie macierzyńskim).

W trakcie urlopu macierzyńskiego możesz otrzymać SSP, ale tylko w przypadku gdy jesteś na urlopie macierzyńskim co najmniej 39 tygodni (lub 18 tygodni, jeśli nie kwalifikujesz się do SMP ani MA) oraz spełniasz pozostałe warunki kwalifikacji do SSP. W praktyce w niektórych sytuacjach jest to trudne do zrealizowania, ponieważ Maternity Allowance – w przeciwieństwie do SMP – nie wlicza się do zarobków, a zatem możesz nie uzyskać potrzebnej średniej zarobków.

Nie możesz wystąpić o Statuatory Sick Pay w czasie otrzymywania SMP (jeśli go nie otrzymujesz, to do 18. tygodnia po rozpoczęciu Maternity Leave), ale natychmiast po zakończeniu tego okresu (oczywiście pod warunkiem, że kwalifikujesz się do SSP). Jeżeli nie kwalifikujesz się do SSP, możesz wystąpić do Jobcentre Plus o Employment and Support Allowance. Udaj się tam też, jeśli nie jesteś pewna, czy SSP przysługuje ci, czy nie.

Jeżeli kończy się twój urlop macierzyński, a ty nie czujesz się wystarczająco dobrze, by wrócić do pracy, musisz zgłosić chorobę zgodnie ze zwykłą procedurą. Jeżeli twój pracodawca normalnie wypłaca pensję chorobową (oprócz SSP), powinnaś ją otrzymać mimo że między urlopem macierzyńskim a zwolnieniem chorobowym nie pojawiłaś się w pracy.

źródło: www.maternityaction.org.uk

Maternity Action to organizacja informujaca kobiety o prawach ich, ich dzieci oraz partnerów.