Ropień piersi w połogu.

Nie leczone zapalenie piersi może doprowadzić do ropnia piersi. Obecnie ropień piersi występuje bardzo rzadko, ze względu na prawidłowe przystawianie dziecka do piersi, nacisk na karmienie naturalne dziecka i wczesną interwencję przy zapaleniu piersi. Lepiej rozwinięta opieka medyczna kobiet w połogu, również przyczyniła się do spadku występowania ropnia.

Przyczyną ropnia sutka są:

Objawy ropnia piersi:

Ropień piersi może być osadzony w piersi powierzchownie lub głęboko. Rozpoczyna się najczęściej od bolesnego miejsca tuż pod brodawką, następnie przechodzi w dalsze partie sutka. Czasami ból jest nie zniesienia. Kobieta musi przyjmować środki przeciw-bólowe.

W przypadku zauważenia tych objawów, kobieta powinna natychmiast udać się do lekarza. Lekarz zrobi badanie USG i zadecyduje o dalszym sposobie leczenia. Ropień  piersi z reguły jest nacinany, a w miejsce nacięcia wprowadzany jest dren, odbarczający ropę. Pacjentka musi również przyjmować antybiotyk, najlepiej celowany, według antybiogramu, po wcześniejszym pobraniu ropy na posiew, oraz środki przeciwbólowe. Niekiedy kobieta jest hospitalizowana w szpitalu, wtedy też, jeśli pozwala na to jej stan zdrowia, dziecko powinno przebywać razem z nią w szpitalu.

Podczas całego okresu leczenia, należy pamiętać o dokładnym ściąganiu pokarmu.

W razie nacięcia ropnia, należy uważać aby nie dopuścić do zakażenia naciętej rany. Rana po nacięciu ropnia goi się zazwyczaj do 2 tygodni. Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne w okolicy nacięcia, muszą być wykonywane z zachowaniem sterylności.

Gdy kobieta nie zdecyduje się na hospitalizację, lub nie jest ona konieczna, w pielęgnacji rany, pomoże jej położna lub pielęgniarka domowa!!

Karmienie dziecka podczas ropnia piersi jest bardzo ciężkie i utrudnione ze względu na silny ból, oraz wydzielanie się ropy. Niektóre kobiety potrafią karmić swoje dziecko, nawet w takiej sytuacji. Najczęściej odciąga się pokarm z chorej piersi, a karmi dziecko ze zdrowej. Odciąganie pokarmu z chorej piersi nie trwa długo, 2-3 dni. Później lepiej aby pokarm odciągnęło dziecko.

Nie powinno odstawiać się dziecka od karmienia nagle, to pogarsza jeszcze stan zdrowia matki. Najmniej bolesne jest jednak ściągnięcie pokarmu przez dziecko.

Przyjmowanie antybiotyków, czy wysoka temperatura nie jest przeciwwskazaniem do przerwania karmienia piersią!!

Jednak jeśli kobieta zdecyduje się na przerwanie karmienia piersią, okres ten nie powinien przekraczać 2-3 dni.

W czasie leczenia kobietę powinna wspierać rodzina. Pomoc w pielęgnacji dziecka i obowiązkach domowych w tym czasie, jest niezbędna.

Ropnia piersi nie można leczyć domowymi sposobami!!