Zasiłek Macierzyński – Maternity Allowance

O zasiłek macierzyński w Anglii – Maternity Allowance mogą się starać kobiety, które nie kwalifikują się do Ustawowej Płacy Macierzyńskiej (SMP).

Należą do nich głównie pracownice, które:

Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać zasiłek macierzyński w Anglii?

Maternity Allowance jest wypłacany pracownicom, które przepracowały co najmniej 26 z 66 tygodni przed przewidywaną datą porodu albo potrafią wykazać 13 tygodni, w których zarabiały średnio powyżej £30. Nie ma znaczenia, czy pracowałaś pod rząd czy z przerwami, ani czy na etacie, dorywczo, czy na samozatrudnieniu.

Do wyliczenia średniej zarobków możesz dowolnie wybrać te tygodnie, w których zarabiałaś najwięcej.

Co więcej, możesz uwzględnić okresy zatrudnienia w Polsce lub innych krajach należących do Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (EEA). Żeby to zrobić, musisz jednak przez pewien okres pracować także w Zjednoczonym Królestwie i opłacać tu składki ubezpieczalni.

Przykład: Pracowałaś w Polsce przez rok. Następnie emigrowałaś do UK i podjęłaś pracę dorywczą na okres dwóch miesięcy. Nie kwalifikujesz się więc do Ustawowej Płacy Macierzyńskiej, ale możesz wystąpić o zasiłek macierzyński w Anglii – Maternity Allowance.

Do udowodnienia swoich zarobków w Polsce lub innym kraju należącym do EEA, musisz wystąpić w tym państwie o formularz E104.

Kiedy mogę otrzymać zasiłek macierzyński w Anglii?

O zasiłek macierzyński możesz starać się najprędzej na 15 tygodni przed planowaną datą porodu (zawsze liczoną od najbliższej poprzedzającej niedzieli), a pierwszą wypłatę możesz odebrać najwcześniej na 11 tygodni przed spodziewanym porodem.

Ponieważ MA jest wypłacane przez Jobcentre Plus, właśnie tam musisz złożyć swój wniosek MA1. Pracownicy rozwieją też wszelkie wątpliwości na temat tego, czy zasiłek ci przysługuje. Jeżeli nie, pracownik powinien użyć tego samego wniosku, żeby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do zasiłku dla niezdolnych do pracy.

Zasiłek macierzyński wynosi tygodniowo £124,88 lub 90% twoich średnich zarobków, w zależności od tego, która suma jest niższa (aktualne na dzień 21.01.2013).

źródło: www.maternityaction.org.uk

Maternity Action to organizacja udzielająca wsparcia kobietom w ciąży, ich dzieciom oraz partnerom.