Podstawowa Płaca Macierzyńska (SMP) w Wielkiej Brytanii

Jeżeli urodziłaś dziecko w Wielkiej Brytanii możesz starać się o płacę macierzyńską – SMP. Jej przyznanie zależy od tego, jak długo i na jakich zasadach wcześniej pracowałaś. Szczegółowe zasady starania się o nią wyjaśnia broszura wydana przez www.maternityaction.org.uk.

W najprostszej sytuacji są pracownice pełnoetatowe. Należysz do nich, jeśli pracodawca potrąca od twojej pensji podatek oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Tak na pewno jest w przypadku, gdy masz umowę o pracę na etat oraz gdy twój pracodawca płaci ci w systemie PAYE. Wtedy prawdopodobnie przysługuje ci tzw. SMP.

Płaca macierzyńska SMP

Ustawowa Płaca macierzyńska, czyli SMP (Statuatory Maternity Pay) jest wypłacana pracownicy przez 39 tygodni przez pracodawcę (który później odbiera jej część lub całość od urzędu skarbowego).

Obojętnie, czy po urlopie zamierzasz wrócić do pracy czy zostać w domu z dzieckiem, nie musisz zwracać żadnych pieniędzy pracodawcy.

Płaca macierzyńska przysługuje pełnoetatowym pracownicom, które podjęły pracę przed zajściem w ciążę. Dokładniej mówiąc, musisz przepracować 26 tygodni u jednego pracodawcy licząc od piętnastego tygodnia przed rozwiązaniem.

Jeżeli podjęłaś pracę już będąc w ciąży, aby otrzymywać SMP musisz pracować przynajmniej do 15. tygodnia przed planowaną datą rozwiązania (liczoną zawsze od najbliższej niedzieli, poprzedzającej ten termin) lub przebywać w tym czasie na urlopie bądź zwolnieniu chorobowym. Innymi słowy, jeśli chcesz otrzymywać SMP nie możesz iść na Zwykły Urlop Macierzyński (OML) na 15 tyg. przed planowanym terminem urodzenia.

Dodatkowym warunkiem, który musisz spełniać, jest średnia zarobków. Aby zakwalifikować się do SMP musi zarabiać średnio co najmniej £109 (zaktualizowano kwiecień 2013 r.) w okresie nie krótszym niż ostatnie 8 tygodnie, jeżeli wypłatę dostajesz co tydzień lub w okresie dwóch miesięcy, jeśli jesteś rozliczana miesięcznie. Okres ten liczony jest aż do ostatniej wypłaty przed końcem 15. tygodnia przed przewidywaną datą porodu.

Płacy Macierzyńskiej nie dostajesz automatycznie – oznacza to, że musisz wystąpić z odpowiednim wnioskiem do swojego pracodawcy. Jeżeli uzna on, że nie przysługuje ci SMP, musi wręczyć ci formularz SMP1 z pisemnym wyjaśnieniem swojego stanowiska.

Wysokość SMP

Płaca macierzyńska jest wypłacana w dwóch stawkach. Przez pierwsze 6 tygodni pracodawca wypłaca ci 90% twoich średnich zarobków (wyliczanych na tej samej zasadzie, jak przy sprawdzaniu, czy przysługuje ci SMP). Przez kolejne 33 tygodnie będziesz albo nadal otrzymywać 90% zarobków albo £136,78 tygodniowo (aktualne na kwiecień 2013 – 2014 r.), w zależności od tego, która suma będzie niższa.

Płacę macierzyńską wypłaca ci pracodawca, na identycznych zasadach jak wcześniej pensję (np. przelewem na podany nr konta). Co więcej, potrąca z niej podatek oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Kiedy można otrzymać SMP?

Zazwyczaj zaczynasz otrzymywać płacę macierzyńską z początkiem Zwykłego Urlopu Macierzyńskiego. Od tej zasady są dwa główne wyjątki. Jeśli:

Kiedy już raz zaklasyfikujesz się do otrzymywania SMP, będziesz je miała zagwarantowane przez całe 39 tygodni. Jeżeli po 15. tygodniu ciąży (zakładając, że w 15. byłaś jeszcze zatrudniona), podczas urlopu macierzyńskiego, zwolnienia chorobowego czy wakacji twój kontrakt wygaśnie, zostaniesz zwolniona lub sama postanowisz się odejść z pracy, SMP nadal ci przysługuje.

Nawet jeżeli w trakcie twojego urlopu macierzyńskiego przestaniesz pracować dla twojej firmy, SMP nadal przysługuje ci przez okres 39 tygodni. Także wtedy, gdy zwolnisz się sama.

Źródło: www.maternityaction.org.uk

Maternity Action to organizacja, która promuje równouprawnienie wobec ciężarnych kobiet w UK oraz dba o zdrowie ich, ich dzieci oraz partnerów.