Ból porodowy – naturalne metody łagodzenia

Zbliża się poród. Obecnie oprócz obaw związanych ze zdrowiem dziecka, dochodzi kolejny strach: ból porodowy. Trudno jest wcześniej przewidzieć, jaki rodzaj środka przeciwbólowego będzie dla Ciebie najodpowiedniejszy podczas porodu. 

Osobą najbardziej powołaną do udzielenia takiej porady będzie obecna przy porodzie położna.

Poniżej podajemy informacje na temat głównych dostępnych naturalnych metod łagodzenia bólu.

 

Metody do stosowania we własnym zakresie:

  • Spokojne oddychanie może zwiększyć ilość dostarczanego do mięśni tlenu i tym samym zredukować intensywność bólu. Ponadto, skupienie się na czynności oddychania, odwraca uwagę od samego bólu.
  • Rozluźnienie się podczas odczuwania bólu może okazać się trudne i dlatego pomocne są ćwiczenia wykonywane w tym zakresie jeszcze przed rozpoczęciem akcji porodowej. Jest wiele różnych sposobów nauczenia się relaksacji.
  • Często znaczną ulgę i uspokojenie przynosi masaż wykonywany podczas porodu przez drugą osobę.

 

Poród w wodzie

Nie ma wielu badań analizujących zalety i zagrożenia porodów odbywających się w wodzie. Udowodniono natomiast, że tego typu porody są mniej bolesne i rzadziej dochodzi do zastosowania znieczulenia zewnątrzoponowego dla złagodzenia bólu.

Istnieją pewne obawy, że przy zbyt wysokiej temperaturze wody podczas porodu, u dziecka mogą wystąpić pewne objawy stresu i wyczerpania. Generalnie, badania nie wykazały podwyższonego ryzyka dla matki lub dziecka w porównaniu do porodów poza środowiskiem wodnym.

Położna stale monitoruje postęp porodu i stan dziecka. Wiele oddziałów położniczych dysponuje wannami porodowymi, ale nie zawsze są one dostępne na żądanie. Warto jest zapytać położną o taką wannę i ewentualną możliwość jej użycia.

 

Terapie niekonwencjonalne (bez użycia środków farmakologicznych)

Dla niektórych kobiet, terapie niekonwencjonalne (na przykład aromaterapia) mogą okazać się pomocne w radzeniu sobie z bólem w czasie porodu. Jeżeli bierzesz pod uwagę skorzystanie z takiej terapii, istotne jest zasięgnięcie porady u wykwalifikowanej w tej dziedzinie osoby. Do terapii niekonwencjonalnych należą:

  • Aromaterapia polega na wdychaniu skoncentrowanych esencji olejkowych, służącemu redukowaniu napięcia i strachu, poprawie samopoczucia i podtrzymywaniu woli działania.
  • Refleksologia opiera się na przekonaniu, że pewne punkty na dłoniach i stopach powiązane są z resztą ciała. Nie jest do końca wiadome jak to działa, ale może działać w sposób podobny do akupunktury. Terapeuta zazwyczaj masuje punkty na stopach pacjentki, odpowiadające częściom ciała objętym bólem w czasie porodu.
  • Hipnoza – wzrasta liczba kobiet korzystających podczas porodu z obydwu rodzajów terapii. Tylko nieliczne oddziały położnicze świadczą takie usługi w ramach Narodowej Służby Zdrowia. Wykwalifikowaną osobę należy znaleźć przed wkroczeniem w etap akcji porodowej. Hipnoza odwraca uwagę od bólu. Można nauczyć się samodzielnej hipnozy (samo-hipnozy). Zdobycie takiej umiejętności wymaga ćwiczenia w czasie ciąży. W przeciwnym razie, podczas porodu potrzebna będzie obecność hipnoterapeuty.
  • Akupunktura polega na wkłuwaniu igieł w określone punkty na ciele, co służy zredukowaniu bólu. Potrzebna jest obecność terapeuty podczas porodu.
Niektóre badania wskazują, że kobiety korzystające z powyższych metod mają kontrolę nad przebiegiem porodu i używają mniej środków farmakologicznych do uśmierzania bólu. Jednakże, terapeuci o takim poziomie umiejętności nie są osiągalni we wszystkich częściach kraju, a ich usługi bywają dosyć kosztowne. 

 

Przezskórna stymulacja nerwów czyli aparat TENS (ang. TENS machine):

Chociaż możliwe jest przetrwanie porodu tylko przy pomocy TENS (ang. TENS machine), istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz potrzebowała skorzystania z innych metod łagodzenia bólu w późniejszej fazie akcji porodowej  (Źródło: http://www.oaa-anaes.ac.uk).