Czy dwu-miesięcznemu dziecku, można w czasie kataru i kaszlu podać miód?

Niestety nie można podawać dziecku w drugim miesiącu życia miodu. Nawet w czasie kataru i kaszlu. Są inne domowe sposób, by dziecku ulżyć w czasie takich dolegliwości.

Kaszel u dziecka nie zawsze jest objawem choroby. Jednak kaszel utrzymujący się kilka dni, mimo stosowania domowych metod, by go zniwelować lub zmniejszyć, powinien być sygnałem dla rodziców, by z dzieckiem udać się do lekarza.

Najpierw trzeba poznać dlaczego dziecko kaszle, później zastosować jego zwalczanie.

Przyczyny kaszlu mogą być różne:

W takim przypadku, należy natychmiast poddać dziecko badaniu lekarskiemu.

Istnieją rożne domowe sposoby, by dziecku ulżyć, ale mogą być stosowane, tylko w łagodnym przebiegu kaszlu.

Aby ulżyć dziecku w czasie kaszlu można:

Gdyby dziecko miało zaburzenia oddychania, natychmiast trzeba udać się z nim, do lekarza.

Pamiętać należy!! U tak małego dziecka, zapalenie postępuje bardzo szybko.

W żadnym wypadku, nie należy dziecku podawać leków, bez specjalnego zalecenia lekarza. Nie wiadomo który lek może poważnie zaszkodzić dziecku.

Gdy rodzice zauważyliby u swego dziecka niepokojące objawy, muszą udać się do lekarza, który dziecko zbada i zaaplikuje odpowiednie leczenie i dalsze postępowanie.