Jaką dietę zastosować u dziecka operowanego na serce?

Rodzaj diety, jaką stosuje się u dzieci, po takim zabiegu operacyjnym, zależy od stanu ogólnego zdrowia, okresu od zabiegu,oraz wyników badań dodatkowych. Dietę ustala lekarz prowadzący wraz z dietetyczką, indywidualnie dla każdego dziecka, na podstawie stanu zdrowia dziecka. Jeśli dziecko jest w wieku niemowlęcym, najczęściej karmi się go mlekiem odciągniętym z piersi, lub mlekiem modyfikowanym stosownie do wieku.

Dietę, sposób podawania posiłków dziecku, musisz ustalać z lekarzem prowadzącym i ściśle się do niej stosować.

Podczas podawania dziecku posiłków, powinnaś obserwować jego sposób jedzenia, zachowanie się. O niepokojących, objawach trzeba niezwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego.

U dzieci starszych najczęściej stosuje się dietę z małą ilością soli ( nisko-sodową), oraz małą ilością tłuszczy, na korzyść warzyw i owoców. Na temat stosowania tłuszczy u dziecka, musi się wypowiedzieć lekarz prowadzący.

Jak i kiedy można wprowadzać do diety dziecka, nowe produkty, ustala lekarz prowadzący. On widzi najlepiej, jak się czuje dziecko, jaki jest obecny jego stan ogólny zdrowia. Zna jego aktualne wyniki badań. Na pewno maluch będzie miał posiłki wprowadzane sukcesywnie  w małych ilościach, ale częściej.

Masz problem?