Żółtaczka fizjologiczna noworodków.

Częstość występowania żółtaczki fizjologicznej u noworodków donoszonych to: 40-60 %, a u wcześniaków prawie 100%. Im wcześniej urodzi się dziecko, tym bardziej jest narażone jest na żółtaczkę.

Przyczyny żółtaczki fizjologicznej:

Głównym objawem żółtaczki fizjologicznej to:

Zażółcenie powłok skórnych u noworodka donoszonego, obserwuje się już w 2-3 dniu po porodzie. Poziom bilirubiny jest największy około 4-5 dnia po porodzie, następnie spada, by całkowicie zaniknąć, do 10-14 dnia życia. Najdłużej zażółcenie utrzymuje się na twarzy dziecka.

U wcześniaka zażółcenie powłok skórnych zauważa się około 3-4 dnia życia. Zażółcenie utrzymuje się do 21 dnia życia dziecka.

Zapobieganie przedłużającej się żółtaczce fizjologicznej, polega przede wszystkim na bardzo wczesnym, przystawianiu dziecka do piersi po porodzie. Mleko kobiety zawiera laktozę, która powoduje szybsze wydalanie stolca. Zaleca się przystawianie dziecka w ciągu dnia co 1,5- 2 godziny i w nocy co 4 godziny, czyli około 8-10 razy dziennie.

Gdy poziom bilirubiny u noworodka przekracza 12 mg /dobę, a u wcześniaka 15 mg/dobę, zażółcenie powłok skórnych przekracza 14 dni u noworodka donoszonego, zlecane są dziecku dodatkowe badanie laboratoryjne i wdrażane jest leczenie.

Najbardziej popularną i przynoszącą efekty terapią jest ,,fototerapia”. Dziecko w czasie fototerapii umieszczane jest, najczęściej w inkubatorze pod specjalną lampą z promieniami UV, oczy malca zakryte są specjalnymi okularami. Na czas karmienia i zabiegów pielęgnacyjnych, wyciąga się dziecko z inkubatora. W niektórych szpitalach dostępne są specjalne maty do fototerapii. Matę układa się obok mamy lub w łóżeczku. Dziecko może być blisko mamy. Mama może je kłaść na boku. Dodatkowo maluch czasami, otrzymuje glukozę. Terapia trwa 2-3 dni.

Wysoki poziom bilirubiny u dziecka może być przyczyną:

Czasami zdarza się, że mleko mamy może być przyczyną, podwyższonego i utrzymującego się dłużej, poziomu bilirubiny w organizmie dziecka. Mleko mamy zawiera enzymy, które hamują wychwytanie bilirubiny i jej wydalanie.  W tym przypadku zaleca się przerwanie karmienia piersią, na 2-3 dni.

Należy z dzieckiem zgłosić się do lekarza, po przyjściu do domu gdy:

Żółtaczka fizjologiczna prawidłowo obserwowana i prowadzona, nie jest dla malca niebezpieczna.

Masz problem?