Omdlenia i zasłabnięcia – 9 sposobów zapobiegania

Omdlenia i zasłabnięcia w ciąży pojawiają się często w początkowym stadium i są symptomem rozwijającego się pod twoim sercem nowego człowieka. Mogą też się zdarzyć w późniejszym trymestrze ciąży. 

Krótkie omdlenia trwające około 15 sekund, zazwyczaj nie są zagrożeniem dla ciężarnej. Jednakże należy na nie uważać, gdyż podczas omdlenia mogłoby dojść do upadku przyszłej mamy, co mogłoby okazać się groźne w skutkach.

Omdlenia i zasłabnięcia w ciąży – znane sposoby zapobiegania:

1. Powolne wstawanie.
2. Unikanie spania na plecach.
3. Leżenie często na prawym lub lewym boku.
4. Regularnie odżywianie – jeść dla dwojga nie za dwoje.
5. Unikanie nagłych zmian pozycji.
6. Unikanie gorących kąpieli wodnych i słonecznych.
7. Nie przebywanie w miejscach zadymionych, zaparowanych.
8. Noszenie luźnego ubrania i wygodnych butów.
9. Stosowanie suplementacji diety według wskazań lekarza, położnej, dietetyka.