Badanie KTG – co to jest?

Badanie KTG, czyli powszechnie stosowana w ciąży i w czasie porodu kardiotokografia płodu, jest to równoczesny zapis akcji serca dziecka i czynności skurczowej macicy. Pozwala na ocenienie dobrostanu płodu oraz daje możliwość reakcji w razie zagrożenia jego życia.

Najczęściej KTG stosowane jest w oddziałach szpitalnych, położniczych izbach przyjęć, poradniach dla kobiet oraz prywatnych gabinetach ginekologicznych.

Jak wygląda badanie KTG?

Ciężarna leży zazwyczaj na boku (aby zapobiec zespołowi żyły dolnej głównej, a co za tym idzie bardzo złemu samopoczuciu ciężarnej). Na brzuch zakłada się 2 szerokie pasy. Do jednego z nich podpina się pelotę, która będzie wskazywała czynność skurczową macicy. Ten pas jest przypięty na wysokości dna macicy, czyli tuż pod żebrami.

Drugi pas, na którym jest przypięta pelota wskazująca tętno dziecka, umiejscowiony jest w okolicy serduszka dziecka. Do ręki ciężarna dostaje przycisk na ruchy dziecka.

Na zapisie na monitorze widać wykresy skurczów macicy i tętna dziecka. Zapis ten interpretuje lekarz. Badanie trwa około 30 minut.

Najczęściej wykonuje się test niestresowy tzw. non test stres, czyli zwykłe rutynowe badanie.

Dodatkowe testy

W uzasadnionych przypadkach wykonywany jest na zlecenie lekarza test Smisa lub test oksytocynowy. Wyniki tych testów również ocenia lekarz. Podczas testu Smisa ciężarna leży i jest podpinana do KTG. Wykonuje się zapis niestresowy przez 30 min, następnie co minutę podaje się dożylnie 1 cm roztworu zleconego przez lekarza. Czas w minutach, po jakim zaznaczy się skurcz macicy na wykresie, wyznacza ewentualny termin porodu. Zapis niestresowy pisze się do wyciszenia akcji skurczowej macicy.

Test oksytocynowy wykonuje się w celu określenia dobrostanu płodu w macicy. Zasada wykonania jest podobna jak w przypadku testu Smisa, jedynie ciężarna w inny sposób otrzymuje leki. Test oksytocynowy ujemny świadczy o dobrym stanie dziecka. Również w przypadku tego testu pisze się dalej test niestresowy do wyciszenia akcji skurczowej macicy. Taki rodzaj testu wykonywany jest u ciężarnych po spodziewanym terminie porodu, u których nie wystąpiła akcja porodowa. Czasami ciężarna po takim teście przechodzi na salę porodową z dobrą akcją porodową.

Kiedy wykonuje się badanie KTG?

KTG wykonuje się najczęściej:

Co wpływa na badanie KTG?

Czynniki wpływające na przebieg badania:

Zalecenia do badania KTG

Regularne wykonywanie KTG jest zalecane, gdy występuje:

KTG jest trudne do wykonania, gdy dziecko jest bardzo ruchliwe lub śpi i nie można go obudzić.

Określa się, że badanie KTG, podobnie jak USG, jest nieszkodliwe w stosunku do potrzeb. Jednak często zauważa się, że przy wykonywaniu USG dziecko ucieka i zasłania się rączką. Również przy robieniu KTG dziecko jest często bez przyczyny niespokojne. Warto więc się zastanowić, czy być zwolennikiem częstego robienia tych badań bez przyczyny. Dziecko już w łonie matki wie, co dla niego jest dobre.