Zasiłek ojcowski w Anglii

Zasiłek jest wypłacany pracownikowi zamiast jego pensji i jest on niższy od niej. Ponadto jest wypłacany przez Urząd Skarbowy, a nie pracodawcę. W czasie otrzymywania zasiłku twoje składki na ubezpieczenie nadal są odkładane – jak podaje portal www.maternityaction.org.uk.

To, jaka płaca ojcowska przysługuje partnerowi matki dziecka (albo biologicznemu ojcu, albo partnerowi tej samej płci) zależy od rodzaju urlopu ojcowskiego, który wybrałeś. Płace ojcowskie możesz otrzymywać maksymalnie przez 21 tygodni, pod warunkiem, że spełniasz odpowiednie warunki.

Ustawowa Płaca Ojcowska

Statuatory Paternity Pay (SPP) jest odpowiednikiem Ustawowej Płacy Macierzyńskiej. Żeby kwalifikować się do niej, należy spełniać te same warunki, które obowiązują przy Zwykłym Urlopie Ojcowskim (szerzej na ten temat piszemy tutaj). Ponadto, przysługuje tylko osobom, które zarabiają średnio co najmniej ₤107 tygodniowo w okresie 8 tygodni lub 2 miesięcy w zależności od częstotliwości wypłat (obowiązuje od kwietnia 2012 do kwietnia 2013).

Ustawowa Płaca Ojcowska jest wypłacana przez cały okres urlopu (czyli maksymalnie do dwóch tygodni) w wysokości ₤135,45 tygodniowo (stan na kwiecień 2012 – kwiecień 2013) lub 90% wypłaty, w zależności od tego, która kwota jest niższa.

Możliwe, że w twojej umowie o pracę zapisano, że dostajesz wyższą płacę ojcowską, więc sprawdź to przed wystąpieniem o SPP. Jeżeli pracujesz na więcej niż jednym etacie i na wszystkich kwalifikujesz się do SPP, możesz pobierać je z kilku źródeł. Możesz też zdecydować się na urlop i SPP tylko z jednego miejsca zatrudnienia.

Przykład: Pracujesz w dwóch firmach na pół etatu i decydujesz, że tylko w jednej idziesz na urlop ojcowski i pobierasz w niej SPP. Do drugiej chodzisz regularnie i otrzymujesz zwykłe wynagrodzenie.

Dodatkowa Ustawowa Płaca Ojcowska

Additional Statuatory Paternity Pay (ASPP) przysługuje ci, gdy przejdziesz na Dodatkowy Urlop Ojcowski i spełnisz warunki finansowe, takie jak w przypadku SPP (tj. minimalne średnie zarobki ₤107 tygodniowo). Jej wysokość to również  ₤135,45 tygodniowo. Możesz ją pobierać maksymalnie przez 19 tygodni, w zależności od tego, ile zasiłku wykorzystała matka dziecka.

Przykład: Matka wykorzystała 40 z 52 tygodni płatnego urlopu i postanowiła wrócić do pracy. Należy się jej jeszcze 12 tygodni – tyle czasu ASPP może pobierać partner.

Jak otrzymać SPP i ASPP

Płace ojcowskie nie są przyznawane automatycznie. Oznacza to, że aby je otrzymać, należy wystąpić z pisemną prośbą do pracodawcy. Jeżeli stwierdzi on, że nie kwalifikujesz się do otrzymania SPP, musi wręczyć ci formularz SPP1 z uzasadnieniem swojej decyzji.

Jeśli ty lub twój przełożony macie wątpliwości co do naliczenia płacy ojcowskiej, najlepiej skontaktować się z Urzędem Skarbowym.

Płaca ojcowska to twoje pieniądze, które pracodawca później odbierze od Urzędu Skarbowego. Nigdy nie będziesz musiał ich oddać, nawet jeżeli po urlopie ojcowskim nie wrócisz do pracy.

Źródło: www.maternityaction.org.uk

Maternity Action to organizacja propagująca równouprawnienie wobec kobiet w ciąży, ich dzieci oraz partnerów.