ESA – Zasiłek dla niezdolnych do pracy kobiet w ciąży w UK

Niektóre pracownice w ciąży nie kwalifikują się do pobrania ani płacy macierzyńskiej (SMP), ani zasiłku macierzyńskiego (MA). W tym wypadku kobieta może ubiegać się o zasiłek dla niezdolnych do pracy ESA – jak informuje portal maternityaction.org.uk. 

ESA (Employment and Support Allowance) jest skierowany do wszystkich, którzy ze względu na stan swojego zdrowia nie mogą podjąć pracy. Takie osoby muszą poddać się specjalnemu badaniu. Jeżeli jednak jesteś w ciąży wystarczy, że posiadasz zaświadczenie MATB1 (która otrzymujesz od swojego lekarza na początku ciąży). Pozwala ci ono na otrzymywanie publicznego zasiłku przez dwa miesiące.

Kiedy przysługuje ESA i jaka jest wysokość zasiłku?

Możesz otrzymać zasiłek dla niezdolnych do pracy na 6 tygodni przed przewidywanym porodem i do dwóch tygodni po porodzie. Przysługuje ci, jeśli w ciągu ostatnich 3 lat rozliczeniowych wpłacałaś składki na ubezpieczenie społeczne (albo otrzymałaś kredyt wystarczającej sumy). Podobnie jak w przypadku zasiłku macierzyńskiego, możesz posłużyć się składkami płaconymi w Polsce lub w innych państwach, które należą do Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (EEA).

W celu skorzystania z zasiłku musisz skontaktować się z Jobcentre Plus i złożyć tam formularz MA1.Wysokość zasiłku wacha się ze względu na twoją sytuację życiową, ale ogólnie jest to £71 tygodniowo dla osób powyżej 25 roku życia lub dla samotnych rodziców powyżej 18 lat (stawka aktualna na dzień 21.01.2013).

Pamiętaj, że masz prawo odwołać się od każdej decyzji oraz poprosić o wyjaśnienie w kwestiach, których nie rozumiesz. Jobcetre Plus ma obowiązek uzasadniać ci wszystkie swoje decyzje.

Źródło: www.maternityaction.org.uk.

Maternity Action to organizacja charytatywna dbająca o równouprawnienie kobiet ciężarnych, gwarantująca wsparcie dla matek, ich dzieci oraz partnerów.