Urlop macierzyński w UK

W Wielkiej Brytanii kobiety w ciąży oraz młode matki mogą przejść, podobnie jak w Polsce, na urlop macierzyński. Poniżej radzimy jak się o niego starać i podpowiadamy, komu on przysługue. Pamiętaj, że od kwietnia 2011 r., Polacy mają te same prawa co inni członkowie Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.

Do przebywania na urlopie macierzyńskim kwalifikuje się każda kobieta, która posiada status osoby zatrudnionej, co w praktyce oznacza, że pracodawca odprowadza od twojej pensji podatek oraz składkę ubezpieczeń społecznych. Nie gra tutaj roli staż pracy, urlop przysługuje ci nawet jeśli byłaś w ciąży podejmując zatrudnienie. Omawiany urlop macierzyński nie przysługuje zaś pracownicom agencyjnym, dorywczym i innym, które nie posiadają pełnego statusu zatrudnionych – podaje portal www.maternityaction.org.uk.

Zwykły urlop macierzyński czyli Ordinary Maternity Leave

Ordinary Maternity Leave (OML) to podstawowy urlop macierzyński, przysługujący kobiecie w ciąży. Jego okres trwania to 26 tygodni. OML możesz rozpocząć już przed porodem, ale nie wcześniej niż na 11 tygodni przed spodziewaną datą urodzenia dziecka.

Łatwo sama policzysz ten okres. Z zaświadczenia MAT B1 (który wydała ci położna lub lekarz rodzinny) weź planowaną datę porodu. W kalendarzu zaznacz najbliższą niedzielę poprzedzającą ten dzień (chyba, że poród wypada w niedzielę, wtedy posługuj się tą datą) i odlicz 11 niedziel wstecz. Jeśli np. planowany termin porodu to 27 marca 2013r., najbliższa poprzedzająca niedziela to 24 marca. Po odliczeniu 11 tygodni otrzymujemy datę 6. stycznia 2013 r. Od tego momentu najwcześniej możesz rozpocząć swój urlop. Oczywiście, możesz również wybrać późniejszy termin albo pracować do samego rozwiązania.

Jeżeli przed terminem rozpoczęcia OML zapadniesz na chorobę wynikłą z ciąży lub twój lekarz wypisze ci zwolnienie od pracy z powodu ciąży w ostatnich czterech tygodniach trwania ciąży, twój pracodawca może, ale nie musi, przenieść cię na urlop macierzyński. Oczywiście, jeśli urodzisz przed terminem, twój urlop rozpocznie się na dzień po porodzie. W tym wypadku powinnaś poinformować o tym pracodawcę najszybciej jak to możliwe.

Do pracy możesz wrócić przed upływem OML, ale pierwsze dwa tygodnie po porodzie masz obowiązek spędzić poza miejscem zatrudnienia (jest to tzw. urlop przymusowy).

Dodatkowy Urlop Macierzyński czyli Additional Maternity Leave

Additional Maternity Leave (AML) przysługuje ci, jeśli mogłaś skorzystać z OML i obejmuje kolejne 26 tygodni. Pracodawca zakłada, że skorzystasz z obu urlopów, więc nie musisz informować go o swoich zamiarach. Możesz jednak wrócić do pracy od razu po zwykłym urlopie macierzyńskim, ale w tym wypadku jesteś zobligowana do powiadomienia swojego miejsca pracy o tym fakcie na 8 tygodni przed powrotem do pracy. W przeciwnym wypadku twój szef ma prawo odesłać cię powrotem.

Po upływie 52 tygodni (czyli okresie obu urlopów) po prostu wracasz do pracy.

Po powrocie ze zwykłego urlopu macierzyńskiego, twój pracodawca musi zapewnić ci powrót na to samo stanowisko. Po AML ma prawo zaproponować ci inny (jeśli np. podczas twojej nieobcości tamto zostało zlikwidowane), alternatywny etat na podobnych warunkach.

W czasie trwania urlopu macierzyńskiego przysługują ci wszystkie prawa pracownicze, a twój urlop jest normalnie naliczany.

Pamiętaj, że masz obowiązek poinformowania zakładu pracy, w którym pracujesz, o tym, że jesteś w ciąży na 15 tygodni przed planowanym terminem porodu. Nie musisz tego robić wcześniej, ale tylko po oficjalnym poinformowaniu dotyczą cię specjalne przepisy BHP oraz prawo chroni cię przed zwolnieniem.

Źródło: www.maternityaction.co.uk

Maternity Action to organizacja, która promuje równouprawnienie wobec ciężarnych kobiet w UK oraz dba o zdrowie ich, ich dzieci oraz partnerów.