Urlop Ojcowski

W Wielkiej Brytanii nie tylko przyszła matka może korzystać z prawa do zasiłku oraz dodatkowego urlopu. Te same przywileje przysługują ojcu dziecka oraz partnerowi kobiety.

Według portalu www.maternityaction.org.uk uprawnienia przysługują biologicznemu ojcu dziecka, mężowi, partnerowi (lub partnerowi cywilnemu), a także partnerkom tej samej płci. Urlop rodzicielski może też przysługiwać każdej osobie, która otrzymała prawo do opieki nad dzieckiem. W dalszej części artykułu pod pojęciem „partner” będziemy mieć na myśli wszystkie osoby, które spełniają wspomniane kryteria. Partnerzy uprawnieni są przede wszystkim do otrzymania zwykłego i dodatkowego urlopu ojcowskiego.

Zwykły Urlop Ojcowski w UK

Ordinary Paternity Leave (OPL) obejmuje okres dwóch tygodni i jest urlopem płatnym. Po jego zakończeniu pracodawca ma obowiązek przywrócić pracownika na dokładnie to samo stanowisko.

Jeżeli chcesz skorzystać z OPL, musisz uprzedzić o tym pracodawcę na 15 tygodni przed planowaną datą porodu.

Początek OPL możesz zaplanować na dzień porodu lub na ustaloną liczbę dni (tygodni) po narodzinach dziecka. Urlop należy wykorzystać w przeciągu 56 dni od faktycznej lub od przewidywanej daty urodzenia dziecka (która jest podana w formularzu MA).

Jeżeli dziecko urodzi się przed planowanym terminem, 56 dni jest liczone albo od faktycznej daty porodu, albo od daty planowanej. Wybór należy do ciebie.

Nie musisz wykorzystać całych dwóch tygodni urlopu, możesz wziąć tylko jeden tydzień wolnego. Nie wolno ci natomiast wziąć pojedynczych dni lub robić przerw w urlopie, czyli np. wziąć tygodnia wolnego, wrócić do pracy na miesiąc, by następnie wykorzystać pozostały tydzień OPL.

Dodatkowy Urlop Ojcowski w UK

Additional Paternity Leave (APL) przysługuję partnerowi tylko wtedy, gdy matka wróci do pracy przed końcem jej urlopu macierzyńskiego, a dziecko ma już skończone 20 tygodni. Ponadto, APL może trwać najpóźniej do dnia, w którym maluch kończy roczek.

APL może trwać maksymalnie 26 tygodni i nie można robić w nim przerw.

Wyjątkiem jest tzw. utrzymywanie kontaktów z pracą, które może polegać np. na braniu udziału w szkoleniach.

Możesz wrócić do pracy przed planowanym zakończeniem Dodatkowego Urlopu Ojcowskiego, ale musisz o tym uprzedzić pracodawcę z co najmniej 6 tygodniowym wyprzedzeniem. W przeciwnym wypadku ma on prawo odesłać cię z powrotem do domu na okres 6 tygodni lub do końca APL (jeżeli przypada wcześniej).

Po APL masz prawo do powrotu na to samo stanowisko. Jeżeli twój urlop ojcowski trwał dłużej niż 4 tygodnie, a twój wakat w tym czasie zlikwidowano, pracodawca musi zapewnić ci alternatywne stanowisko na podobnych warunkach.

Dla kogo uprawnienia?

Prawo do zwykłego i dodatkowego urlopu ojcowskiego mają pracownicy, którzy posiadają pełny status zatrudnionego, czyli pracodawca odciąga od ich pensji podatki i składki na ubezpieczenie zdrowotne (Health Insurance). Ponadto, zainteresowany musi pracować dla swojego pracodawcy co najmniej 26 tygodni do momentu, w którym przypada 15. tydzień przed planowaną datą porodu. Innymi słowy, musi pracować u tego samego pracodawcy na 41 tygodni przed planowaną datą urodzin.

Urlop ojcowski nie jest urlopem wypoczynkowym, dlatego musi być wykorzystany na opiekę nad dzieckiem lub nad matką.

Źródło: www.maternityaction.org.uk

Maternity Action jest organizacją, która walczy o równouprawnienie kobiet w ciąży, ich dzieci oraz partnerów.