Powrót do pracy po urodzeniu dziecka w UK

Powrót do pracy jest często ciężką decyzją. Jeżeli przysługiwał ci urlop macierzyński masz prawo wrócić po nim do pracy na stanowisko, które zajmowałaś wcześniej. Możesz również zostać w domu z dzieckiem. Poniżej podajemy informacje na temat twoich najważniejszych praw i obowiązków (za www.maternityaction.org.uk). 

Kończy się twój zwykły i dodatkowy urlop macierzyński o łącznej długości 52 tygodni. Nie musisz uprzedzać swojego pracodawcy o powrocie do pracy, ponieważ kiedy odchodziłaś na urlop musiał on założyć, że wrócisz właśnie w tym okresie. Masz prawo powrotu na dokładnie to samo stanowisko, na którym pracowałaś przed urodzeniem dziecka. Wyjątkiem jest jedynie zlikwidowanie etatu z ważkich powodów.

Jeżeli powrót do pracy następuje po wykorzystaniu tylko 26-tygodniowego zwykłego urlopu macierzyńskiego, musisz powiadomić o tym pracodawcę na 8 tygodni przed planowanym powrotem. W innym wypadku może on (ale nie musi) odesłać cię powrotem do domu na co najmniej 8 tygodni (chyba że koniec twojego urlopu przypada wcześniej). Powrót do pracy jest zakazany przez pierwsze dwa tygodnie po urodzeniu dziecka (jest to tzw. przymusowy urlop macierzyński).

Jeżeli wracasz do pracy po 26-tygodniowym zwykłym urlopie pracodawca MUSI przyjąć cię na poprzednie stanowisko, zaś po dodatkowym urlopie macierzyńskim może zaproponować ci inny, podobny wakat. Ma jednak takie prawo tylko wtedy, gdy z obiektywnie ważnych przyczyn nie możesz powrócić na poprzedni etat (np. z powodu jego likwidacji).

Powrót do pracy po urlopie…, ale nadal chcesz być w domu z dzieckiem

W Wielkiej Brytanii nie ma co prawda możliwości przedłużenia urlopu macierzyńskiego, ale masz kilka innych opcji do wyboru. Po pierwsze, w trakcie urlopu macierzyńskiego nadal odkłada ci się płatny urlop wypoczynkowy. Możesz poprosić przełożonego o udzielenie ci go w trybie natychmiastowym przed powrotem do pracy.

Innym sposobem jest poproszenie pracodawcy o pozwolenie na dalszą nieobecność. W przypadku gdy się zgodzi, poproś go o udzielenie tej informacji na piśmie, najlepiej wraz z zastrzeżeniem prawa do powrotu na poprzednie stanowisko.

Jeżeli bez zgody pracodawcy nie pojawisz się w pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, możesz stracić pracę.

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego możesz też wykorzystać urlop rodzicielski. Zazwyczaj jest on bezpłatny, chyba że w twojej umowie o pracę zapisano inaczej.

Zdarza się, że powrót do pracy jest niemożliwy z powodu choroby. W tym wypadku musisz uzyskać zwolnienie chorobowe zgodnie z procedurą obowiązującą u twojego pracodawcy.

Jeśli nie planujesz powrotu do pracy

Oczywiście nikt nie ma prawa zmusić cię do powrotu do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Nawet jeżeli przed urodzeniem dziecka poinformowałaś swojego pracodawcę o chęci powrotu do pracy, masz prawo wycofać się z takiej decyzji. Najlepiej złożyć wypowiedzenie zgodnie z twoją umową o pracę. Jeżeli nie podano tam informacji na ten temat długości wypowiedzenia, powinnaś to zrobić z tygodniowym wyprzedzeniem.

W żadnym wypadku nie będziesz musiała zwracać żadnej części ustawowej płacy macierzyńskiej.

Wyjście pośrednie – powrót do pracy w niepełnym wymiarze godzin

Ponadto ty i twój partner macie prawo do powrotu do pracy w niepełnym wymiarze godzin lub poproszenia o elastyczny czas pracy. Pracodawca będzie mógł wam odmówić tylko z ważnych przyczyn, wynikających z natury prowadzonej działalności.

Źródło: www.maternityaction.org.uk

Maternity Action to organizacja charytatywna, zapewniająca pomoc i wsparcie młodym matkom, ich dzieciom oraz partnerom.