Inne uprawnienia partnerów kobiet w ciąży w UK

Niezależnie od urlopu i płacy ojcowskiej partnerom kobiet w ciąży i młodych matek przysługują dodatkowe przywileje. Niektóre mają charakter obowiązkowy, inne wynikają z dobrej woli pracodawcy. Szczegółowe informacje na ten temat podaje broszura przygotowana przez www.maternityaction.org.uk.

Jedynie kobieta w ciąży ma prawo do płatnego zwolnienia na czas wizyt przedporodowych u lekarza. Partner (także ojciec dziecka lub partnerka tej samej płci) może jej towarzyszyć, ale nie istnieje prawo, które nakazywałoby pracodawcy udzielenia płatnego zwolnienia. Jednakże rząd zachęca pracodawców, żeby pozwalali partnerom na takie wizyty bez utraty zarobków – ma to promować dobre praktyki.

Jeżeli twój partner ma zamiar poprosić swojego przełożonego o takie zwolnienie, warto się przygotować i zastanowić, na jakich wizytach najbardziej ci zależy. Może chcesz, żeby towarzyszył ci jedynie przy tomografii, a może pojawiły się jakieś komplikacje, które wymagają jego obecności. W razie odmowy pracodawcy zawsze można wybrać na takie wizyty urlop wypoczynkowy.

Prawo do nadzwyczajnego zwolnienia

Takie prawo przysługuje ci, jeśli osoba pozostająca na twoim utrzymaniu nagle zachoruje i potrzebuje twojej opieki albo kiedy z powodu nagłego wypadku zaaranżowana opieka zostanie zakłócona. Takie zwolnienie zazwyczaj jest bezpłatne, chociaż często pracodawca dopuszcza możliwość płatnego zwolnienia. Nadzwyczajne zwolnienie może trwać jedynie tyle, ile potrzeba na zajęcie się nagłym wypadkiem. Pracownik ma ponadto obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji swojego pracodawcę najszybciej jak to możliwe.

Przykład: Matka dziecka lub zatrudniona opiekunka zachoruje i nie może się nim opiekować. Partner powinien zająć się dzieckiem, a następnie wrócić do pracy, jak tylko zorganizuje opiekę zastępczą.

W razie problemów, zawsze można jeszcze wystąpić o zwykły urlop wypoczynkowy.

Elastyczne godziny pracy

Partner ma również prawo do wystąpienia z prośbą o elastyczne godziny pracy, pod warunkiem, że przepracował u swojego pracodawcy co najmniej 26 tygodni i nie wystosował podobnej prośby w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Prośba może obejmować zmianę godzin, dni, a nawet miejsca pracy.

Pracodawca ma obowiązek poważnie rozważyć taką prośbę, a w razie odmowy – dobrze ją uzasadnić. Przełożony może się powołać np. na to, że wykonywanie pracy w innych godzinach jest niemożliwe, nie można rozdzielić obowiązków pracownika pomiędzy innych zatrudnionych albo z powodu planowanych zmian strukturalnych.

Dyskryminacja na tle płci

Prawo przed dyskryminacją na tle płci chroni tak samo kobiety w ciąży jak ich partnerów. Do takiej dyskryminacji może dojść również w przypadku mężczyzn, np. kiedy są traktowani inaczej niż kobiety wychowujące dzieci.

Przykład: Partner występuje z prośbą o elastyczne godziny pracy, żeby móc odprowadzać dziecko do żłobka. Pracodawca odmawia jego prośbie motywując to spadkiem efektywności pracy. W tym samym czasie przychyla się do podobnej prośby innej pracownicy.

Dyskryminacja może też mieć miejsce, kiedy pracownik jest szykanowany z powodu wykorzystania urlopu ojcowskiego, pominięty przy awansie lub podwyżkach.

Jeżeli podejrzewasz, że ty lub twój partner mogliście stać się ofiarami dyskryminacji na tle płci, powinniście złożyć zażalenie w waszej firmie. Jeśli to nie pomoże, można zwrócić się do jednej z organizacji, które zajmują się pomocą prawną w takich wypadkach. Należą do nich m.in. Equalities and Human Rights Commission oraz ACAS.

Źródło: www.maternityaction.org.uk

Maternity Action to organizacja, która wyjaśnia kwestie zasiłków i urlopów dla rodziców brytyjskich oraz imigrantów.