Health Benefits w Wielkiej Brytaniii

Wszystkie kobiety w ciąży, młode matki oraz ich dzieci mają dostęp do darmowych recept oraz opieki dentystycznej (na ten temat piszemy tutaj). Rodziny o niskich dochodach mają ponadto dostęp do Health Benefits, czyli pomocy finansowej związanej z prowadzeniem zdrowego trybu życia czy opłat za leczenie – jak informuje portal www.maternityaction.org.uk.

Healthy Start

Jest to pomoc polegająca na wręczaniu bonów (voucherów) na witaminy i zdrową żywność dla kobiet ciężarnych z rodzin o niskim dochodzie. Vouchery są wręczane każdej kwalifikującej się matce oraz każdemu dziecku – dzieciom poniżej jednego roku życia przysługują podwójne bony.

Za bony można zakupić witaminy oraz zdrową żywność: krowie mleko, mleko modyfikowane, świeże warzywa i owoce. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na portalu healthystart.nhs.uk.

Aby zakwalifikować się do pomocy Healthy Start należy spełniać poniższe warunki:

albo:

albo:

Obecnie górną granicą wpływów jest £15.910 (2013 – 2014 r.). Pełną tabelę zasiłków można znaleźć tutaj.

Pomoc z opłatami za leczenie

Jeżeli twoja rodzina otrzymuje Income Support, income-related Employment Support Allowance, income-based Jobseeker’s Allowance, Pension Credit lub Child Tax Credit, a wasz dochód nie wykracza ponad ustaloną granicę (patrz wyżej) albo otrzymujecie Working Tax Credit z dodatkiem disability element, możecie ubiegać się o refundowanie opłat za leczenie, w tym wizyt przedporodowych.

Oprócz tego, zwrotowi podlegają opłaty za przejazd na badania, ale tylko jeżeli wybrałeś najtańszą opcję. Zazwyczaj będzie to oczywiście komunikacja miejska lub zwrot za benzynę, ale w niektórych uzasadnionych przypadkach możesz liczyć na zwrot opłaty za taxi – jeśli nie było alternatywnej możliwości dotarcia na wizytę lekarską.

W celu otrzymania zwrotu pieniędzy należy udać się do administracji szpitala z potwierdzeniami poniesionych kosztów (np. recepty, bilety autobusowe) oraz z dokumenty potwierdzającym uprawnienie do zwrotu kosztów za leczenie. Jeżeli już zapłaciłeś opłaty za leczenie, masz 3 miesiące na wystąpienie o refundację kosztów. W tym celu wypełnij formularz HC5 – kopię otrzymasz w dowolnej placówce medycznej.

Low Income Support Scheme

Może też zdarzyć się tak, że twoja rodzina ma niski dochód, ale nie kwalifikuje się do pomocy opisanej powyżej. W takim wypadku można wystąpić jeszcze o Low Income Support Scheme, który pokrywa całość lub część kosztów leczenia. W tym celu wypełnij formularz HC1, który dostaniesz od swojego doktora, w aptece lub lokalnym biurze Jobcentre Plus. W zależności od wielkości twoich dochodów i wydatków  dostaniesz certyfikat HC2 lub HC3. Pierwszy będzie oznaczać, że kwalifikujesz się do całkowicie darmowej opieki zdrowotnej, drugi zaś do częściowej – certyfikat będzie zawierał określoną sumę, którą musisz pokryć. Wszystkie wydatki ponad nią zostaną zrefundowane.

Podobnie jak w przypadku pomocy przy kosztach leczenia, o której pisaliśmy wyżej, masz 3 miesiące do wystąpienia o refundację poniesionych kosztów, po tym jak miały one miejsce.

Źródło: WWW.maternityaction.org.uk

Maternity Action to organizacja walcząca o równouprawnienie kobiet ciężarnych i matek, tak pochodzących z Wielkiej Brytanii jak i imigrantek.