Elastyczne godziny pracy – cz.1: komu przysługują

Opiekun dziecka ma prawo o wystąpienie do swojego pracodawcy z prośbą o elastyczne godziny pracy. Dzięki temu może zapewnić swojemu podopiecznemu niezbędną opiekę. Jeżeli spełniasz wszystkie kryteria, twój pracodawca nie może odmówić twojej prośbie.

Według portalu www.maternityaction.org.uk w ciągu ostatnich lat pracodawcy coraz chętniej udzielają zgody na elastyczny czas pracy (child-friendly working hours). Nie bez znaczenia jest tu fakt, że trybunał pracy wydał wiele wyroków, w których przyznawał rację pracownikom, którzy o takie prawo wystąpili. Żeby jednak mieć możliwość odwołania się do sądu, trzeba najpierw spełnić wymogi formalne, a te są dość skomplikowane. W trzech artykułach na temat elastycznych godzin pracy przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat. Zaczniemy zaś od tego komu przysługuje prawo do wystąpienia o nie.

Występując z prośbą o child-friendly working hours możesz zmienić nie tylko godziny pracy, ale także dni, a nawet miejsce wykonywanie swoich obowiązków.

Oznacza to, że zamiast pełnego etatu możesz pracować na pół albo zdalnie zamiast w siedzibie firmy. Jeśli w twoim miejscu pracy istnieją różne zmiany, możesz pracować w takich, dzięki którym najłatwiej będzie ci się opiekować dzieckiem.

Dla kogo elastyczne godziny pracy

Prawo do elastycznych godzin pracy przysługuje jedynie pracownikom pełnoetatowym, czyli employees. Jeżeli nie jesteś pewna swojego statusu, sprawdź to w umowie lub zapytaj przełożonego. Co więcej, należy pracować dla tego samego pracodawcy w okresie co najmniej 26 tygodni przed wystąpieniem o elastyczne godziny. Pracodawca może też od razu odmówić naszej prośbie, jeżeli wystosowaliśmy już taką w ciągu minionych 12 miesięcy, niezależnie od tego, czy wtedy została przyjęta czy odrzucona. Ponadto musisz być też rodzicem lub prawnym opiekunem, odpowiedzialnym za wychowanie dziecka poniżej 17 roku życia (w przypadku osób niepełnosprawnych górna granica to 18 lat).

Żeby uzyskać zgodę na elastyczne godziny pracy musisz mieć dobry powód, nie wystarczy sama chęć przebywania z dzieckiem.

Do takich umotywowanych powodów należą przede wszystkim:

O elastyczne godziny pracy możesz wystąpić w dowolnym momencie (oczywiście jeśli spełniasz wszystkie wymagane warunki, np. nie występowałeś z podobną prośbą w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy), obojętnie od tego, ile dziecko ma lat. Nie musisz zrobić tego od razu po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

Przykład: Przez pierwsze dwa lata twoi rodzice opiekowali się dzieckiem, ale teraz nie są już w stanie tego robić. Masz prawo do wystąpienia o zmianę godzin pracy, ponieważ nie robiłaś tego w okresie minionych 12 miesięcy, a twoje dziecko ma poniżej 17 lat.

Na temat formalności związanych z wystąpieniem o elastyczny czas pracy piszemy tutaj.

Źródło: WWW.maternityaction.org.uk

Maternity Action to organizacja zajmująca się min. informowaniem rodziców o ich prawach związanych z ciążą, porodem oraz wychowaniem dziecka.