Elastyczne godziny pracy – cz. 3: odmowa pracodawcy

Spełniasz wszystkie kryteria przyznania elastycznych godzin pracy (o kryteriach czytaj tutaj), wszystkie formalności załatwiłaś prawidłowo (więcej znajdziesz tutaj). Mimo tego, pracodawca odrzucił twoją prośbę. Poniżej podpowiadamy jak zachować się w takiej sytuacji.

Portal www.maternityaction.org.uk informuje, że są sytuacje, w których pracodawca ma prawo odmówić naszemu wnioskowi. Jednak może to zrobić TYLKO, jeśli w związku z twoją prośbą:

Pracodawca w pisemnej odmowie musi napisać, na który z powyższych punktów się powołuje oraz wytłumaczyć, w jaki dokładnie sposób wiąże się to z twoją sytuacją.

Przykład: Nie wystarczy, że pracodawca napisze, że pracując w innych godzinach, nie będziesz mogła odpowiadać na potrzeby klientów. Musi sprecyzować i udowodnić, że klienci przychodzą w konkretnych godzinach itd.

W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji możesz się od niej odwołać. Apelacja musi być podpisana i datowana oraz zawierać powody, które skłoniły cię do jej napisania. Pracodawca ma 14 dni, żeby podjąć decyzję. Może albo zgodzić się na twoją prośbę (i pisemnie cię o tym poinformować) albo zaprosić cię na spotkanie, na którym omówicie warunki twojego powrotu do pracy. Po spotkaniu ma kolejne 14 dni na pisemne poinformowanie cię o swojej decyzji.

W sytuacji, gdy pracodawca nie przychylił się do twojej prośby, nie powinnaś opuszczać pracy bez słowa. Złóż wypowiedzenie zwykłym trybem, inaczej przełożony może wszcząć postępowanie dyscyplinarne przeciw tobie, a nawet zwolnić cię dyscyplinarnie.

Jeśli zbliża się koniec twojego urlopu macierzyńskiego i wykorzystałaś już wszystkie sposoby wydłużenia go (np. urlop wypoczynkowy), a nadal nie ma odpowiedzi, możesz wrócić do pracy na starych warunkach, ale najpierw zaznacz (najlepiej na piśmie), że robisz to wbrew sobie. Możesz jednak tym samym zamknąć sobie drzwi do ewentualnego odwołania, jeżeli twoja prośba zostanie odrzucona.

Elastyczne godziny pracy – odwołanie od decyzji

Może zdarzyć się tak, że wykorzystałaś już wszystkie prawne możliwości, a twój pracodawca nadal odmawia ci zmiany warunków pracy. Uważasz, że kwalifikujesz się do udzielenia pozytywnej odpowiedzi i nie zgadzasz się z jego uzasadnieniem. Wtedy możesz podać swojego pracodawcę do trybunału pracy.

Podanie pracodawcy do sądu musi nastąpić w terminie do 3 miesięcy od otrzymania ostatecznej odpowiedzi.

Dwie ustawy umożliwiają ci pozwanie pracodawcy. Pierwsza to prawo do child-friendly working hours, ale możesz skorzystać z niej jedynie w przypadku naruszenia procedur zmiany warunków pracy, np. jeśli pracodawca nie przestrzega terminów albo nie zorganizował spotkania, w którym mogłaś uczestniczyć.

Drugie prawo, do jakiego możesz się odwołać, to Ustawa Równości z 2010 r., która odnosi się do wszystkich pracowników.

W przeciągu ostatnich lat sądy pracy wydały wiele wyroków, w których uznawały uzasadnienia pracodawców za niewystarczające. Wśród nich najczęściej odrzucano poniższe:Elastyczne godziny pracy

Zanim wniesiesz skargę do trybunału skontaktuj się z prywatnym prawnikiem, ekspertem od prawa pracy. Rady udzielają też organizacje publiczne, takie jak ACAS czy Citizen`s Advice Bureau.

Źródło: www.maternityaction.org.uk

Maternity Action to organizacja, która udziela informacji na temat praw kobiet w ciąży oraz opiekunów dzieci w pracy i poza nią.