Druga ciąża w trakcie urlopu macierzyńskiego

Twój urlop macierzyński nie dobiegł jeszcze końca, a ty po raz kolejny zachodzisz w ciążę. W tej sytuacji nie tracisz żadnych praw, możesz wystąpić o kolejny urlop macierzyński i wszystkie związane z tym korzyści – jak informuje portal www.maternityaction.org.uk.

Na temat warunków odejścia na urlop macierzyński przeczytasz tutaj, a o kwalifikowaniu się do pobierania Statuatory i Additional Maternity Pay tu.

Jeżeli przebywasz na urlopie macierzyńskim i dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży, jesteś uprawniona do kolejnych Ordinary i Maternity Leave, czyli łącznie 52 tygodni wolnego. Nie ma znaczenia, czy będzie to twoje drugie, trzecie czy piętnaste zwolnienie – urlop macierzyński przysługuje ci przy każdych narodzinach.

Planowanie drugiego urlopu

Drugi urlop macierzyński możesz rozpocząć najszybciej na 11 tygodni przed planowaną datą porodu. Wybór terminu zależy tylko od ciebie, ale o planowanej dacie rozpoczęcia urlopu musisz poinformować swojego pracodawcę na co najmniej 15 tygodni przed planowaną datą porodu. Jeżeli oba urlopy nie nakładają się na siebie – czyli pierwszy kończy się wcześniej niż możesz rozpocząć następny – musisz wrócić do pracy w czasie pomiędzy dwoma urlopami.

Jeżeli nie chcesz wracać do pracy, możesz wykorzystać urlop rodzicielski lub doroczny urlop wypoczynkowy, który zbierasz nadal przebywając na urlopie macierzyńskim.

Przykład 1: za dwa tygodnie kończy się twój urlop macierzyński, a planowana data następnego porodu przypada za 17 tygodni. Nie chcesz wracać do pracy na 4 tygodnie, więc wykorzystujesz niepłatny urlop rodzicielski.

Przykład 2: za dwa tygodnie kończy się twój urlop macierzyński, a planowana data następnego porodu przypada za 13 tygodni. Mogłabyś więc w ogóle nie wracać do pracy, ale wolisz to zrobić i pracujesz przez 6 tygodni, a następnie rozpoczynasz urlop macierzyński na 5 tygodni przed planowaną datą porodu.

Maternity Pay

Zanim podejmiesz decyzję na temat powrotu do pracy, zapoznaj się z warunkami przyznawania Maternity Pay. Może się bowiem okazać, że wykorzystując bezpłatny urlop rodzicielski odbierasz sobie możliwość przyznania ci Maternity Pay.

Samo zakwalifikowanie się do Maternity Leave nie oznacza przyznania Statuatory Maternity Pay.

Żeby otrzymać SMP należy zarabiać średnio co najmniej £109 (stan na kwiecień 2013 – kwiecień 2014 r.) przez ostatnie 8 tygodniu lub 2 miesiące, w czasie poprzedzającym 15. tydzień przed planowaną datą porodu. Jeżeli zarabiasz za mało ze względu na pobieranie SMP, to kolejne SMP zostanie ci przyznane.

Jeśli jednak zarabiasz zbyt mało ze względu na niepłatny Additional Maternity Leave, Parental Leave lub Statuatory Sick Pay, twoja pensja macierzyńska może być z tego powodu niższa lub w ogóle nie zostanie ci przyznana. W tym ostatnim wypadku pracodawca musi wręczyć ci formularz SMP1, wyjaśniający, dlaczego się nie kwalifikujesz. W tym wypadku możesz wystąpić o Maternity Allowance w lokalnym Jobcentre Plus.

Powrót do pracy

Po urlopie macierzyńskim pracodawca powinien zapewnić ci powrót na to samo stanowisko. Jeśli jednak wzięłaś dwa urlopy jeden po drugim, przełożony ma prawo zaproponować ci inne, podobne stanowisko, ale tylko gdy ma ku temu uzasadniony powód. Jeżeli zrobiłaś przerwę między pierwszym a drugim urlopem, tj. wróciłaś do pracy na co najmniej jeden dzień, musi przywrócić ci dokładnie to samo stanowisko, na którym pracowałaś wcześniej.

Po powrocie do pracy po dwóch (lub więcej) urlopach macierzyńskich, masz identyczne prawa, jakbyś wracała po jednym. Tak samo możesz wystąpić o elastyczne godziny pracy, przysługują ci takie same prawa i zasiłki.

źródło: www.maternityaction.org.uk

Maternity Action to organizacja dbająca o prawa matek w ciąży, ich  dzieci oraz partnerów.