Ciąża a praca na więcej niż jednym etacie w UK

Kobiety , które pracują na dwóch (lub więcej) stanowiskach również są uprawnione do urlopu macierzyńskiego i płacy macierzyńskiej, pod warunkiem, że spełniają normalne wymogi. Może więc okazać się, że są uprawnione do pobierania Maternity Pay z obu zakładów pracy – jak informuje portal www.maternityaction.org.uk.

Wszystkie ciężarne kobiety, które mają status pracownicy etatowej (employee), są uprawnione do 52 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jeżeli  jednocześnie pracujesz na dwóch (lub więcej) stanowiskach, każde z nich możesz rozliczać osobno. Oznacza to, że w jednej pracy możesz rozpocząć urlop wcześniej niż w drugiej albo np. tylko na jednym ze stanowisk wykorzystać całość urlopu.

Przykład: Na jednym stanowisku pracujesz od poniedziałku do piątku, łącznie 30 godzin tygodniowo, na drugim zaś tylko w weekendy, łącznie 10 godzin tygodniowo. Możesz postanowić, że w pierwszej pracy rozpoczynasz urlop na 10 tygodni przed planowaną datą porodu, w pracy weekendowej zaś chcesz pracować aż do dnia urodzenia dziecka.

Aby móc wystąpić o Maternity Leave musisz spełniać takie same warunki, jak gdybyś pracowała na jednym etacie, czyli pracować dla swoje pracodawcy określoną ilość czasu. Więcej informacji na temat twoich praw i obowiązków związanych z urlopem macierzyńskim możesz znaleźć tutaj.

Urlop macierzyński a własna działalność gospodarcza

Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą (jesteś self-employed), nie jesteś uprawniona do urlopu macierzyńskiego. Sama decydujesz o tym, kiedy przerwiesz pracę oraz ile godzin tygodniowo chcesz pracować. Jeżeli poza prowadzeniem działalności pracujesz na etacie, to jesteś uprawniona do wzięcia Maternity Leave z pracy etatowej.

Przykład: pracujesz na pełen etat w firmie. Oprócz tego jako freelancer prowadzisz własną działalność. Zachodzisz w ciążę  i możesz wziąć urlop macierzyński z pracy etatowej. Jeżeli chodzi o samozatrudnienie, jedynie od ciebie zależy czy i kiedy będziesz wykonywać dodatkowe zlecenia. Możesz zarówno zrobić sobie pół roku wolnego, jak i pracować do dnia porodu.

Statuatory Maternity Pay

Jeżeli spełniasz wszystkie warunki kwalifikowania się do SMP (takie jak staż pracy, minimalne średnie zarobki i in.) możesz je otrzymać nawet z dwóch miejsc pracy. Więcej na temat SMP znajdziesz tutaj.

Przykład: Pracujesz w dwóch firmach, w każdej na pół etatu. W jednej i drugiej kwalifikujesz się do SMP, więc otrzymujesz wypłaty z obu przedsiębiorstw.

Tak jak możesz rozpocząć urlop macierzyński w różnych terminach w każdej z prac, tak samo możesz rozpocząć pobieranie płacy macierzyńskiej w innym terminie dla każdej pracy. Jeżeli tylko w jednej kwalifikujesz się do SMP, tylko z jednej je otrzymujesz.

Maternity Allowance

Jeżeli w żadnej z prac nie kwalifikujesz się do SMP, możesz wystąpić o Maternity Allowance. Możesz wystąpić o tylko jedno MA, niezależnie od tego na ilu etatach pracujesz. Możesz jednak zliczyć wypłaty z dwóch miejsc pracy (albo np. z jednego etatu i dochody z własnej działalności), dzięki czemu uzyskasz wyższą średnią tygodniową zarobków.

Jeśli w jednej pracy jesteś uprawniona do pobierania SMP, to w drugiej nie możesz już się ubiegać o Maternity Allowance.

Jeżeli pracujesz na więcej niż jednym etacie, o Maternity Allowance powinnaś ubiegać się w dokładnie ten sam sposób, co pracując w jednym miejscu. Więcej na temat MA możesz przeczytać tutaj.

źródło: www.maternityaction.org.uk

Maternity Action to organizacja walcząca o równouprawnienie kobiet w ciąży, ich dzieci oraz partnerów.