Gaz i powietrze jako metoda łagodzenia bólu porodowego w UK.

Zastosowanie Entonoxu jest kolejną metodą łagodzenia bólu porodowego w UK. Jest on gazem składającym się w 50% z podtlenku azotu i w 50% z tlenu. Nazywany jest czasem gazem i powietrzem.

Entonox jest:

Rodząca kontroluje ilość przyjmowanego gazu, ale dla uzyskania najlepszych rezultatów ważna jest synchronizacja czasowa.

Wdychanie entonoxu trzeba rozpocząć w momencie nadchodzenia skurczu, aby pełen efekt nastąpił przy największym natężeniu bólu. Nie należy używać gazu pomiędzy skurczami lub w zbyt długich odcinkach czasu, gdyż może to doprowadzić do zawrotów głowy i uczucia mrowienia.

W niektórych szpitalach, dla podniesienia jego efektywności, do entonoxu dodawane są inne substancje, ale mogą one powodować senność (Źródło: http://www.oaa-anaes.ac.uk).