Farmakologiczne łagodzenie bólu porodowego w UK – Opioidy.

Opioidy są morfino-pochodnymi środkami przeciwbólowymi. Do środków przeciwbólowych z grupy opioidów zalicza się zarówno petydyna, jak i diamorfina, (której popularność w Zjednoczonym Królestwie rośnie).

Przykładami innych opiodów są: morfina, meptazinol, fentanyl i remifentanil.

Działanie wszystkich tych morfino-podochodnych środków jest podobne:

 • Opioidy są zazwyczaj podawane przez położną, domięśniowo, w duży mięsień ręki lub nogi.
 • Złagodzenie bólu jest na ogół ograniczone. Działanie odczuwa się po około 30 minutach i może trwać do kilku godzin.
 • Opioidy mają mniejszą skuteczność od entonoxu.
 • Chociaż możliwość łagodzenia bólu jest ograniczona, niektóre kobiety twierdzą, że opioidy dają im poczucie rozluźnienia i że w mniejszym stopniu skupiają się na bólu.
 • Inne kobiety wyrażają rozczarowanie niską skutecznością opioidów i mówią o wrażeniu posiadania mniejszej kontroli nad sytuacją.

Działania uboczne

 • Opioidy mogą wywoływać uczucie senności.
 • Mogą powodować nudności, ale zazwyczaj podaje się środki hamujące takie objawy.
 • Opóźniają wypróżnianie żołądka, co może być problemem w razie konieczności zastosowania znieczulenia ogólnego.
 • Mogą spowalniać oddychanie. W takiej sytuacji podaje się maskę tlenową i monitoruje poziom tlenu w organizmie.
 • Mogą spowodować, że dziecko nie będzie miało energii do wzięcia pierwszego oddechu, ale takiej sytuacji można zaradzić zastrzykiem.
 • Mogą spowodować ospałość u noworodka, co oznacza mniej sprawne niż normalnie pobieranie pokarmu (szczególnie w przypadku petydyny).
 • Jeżeli opioidy są podane bezpośrednio przed porodem, ich wpływ na dziecko jest bardzo nieznaczny.

Znieczulenie kontrolowane przez pacjentkę (PCA)

Dla szybszego działania, opioidy mogą być także podawane dożylnie za pomocą urządzenia pompującego, uruchamianego przez pacjentkę umieszczonym na pompce przyciskiem. PCA jest do uzyskania w niektórych szpitalach, kiedy znieczulenie zewnątrzoponowe (zastrzyk w okolicę kręgosłupa, blokujący zdolność czucia w dolnych partiach ciała) jest niemożliwy wykonania lub nie życzysz sobie jego zastosowania.

PCA umożliwia samodzielne pobieranie niewielkich dawek opioidów, w momencie kiedy uważasz je za potrzebne.

Własnoręcznie kontrolujesz ilość przyjmowanego środka. Ze względów bezpieczeństwa, PCA ogranicza tempo pobierania opioidu.

Należy pamiętać, że przy używaniu PCA przez dłuższy czas, opioidy mogą skumulować się w organizmie i pogłębić ewentualne działania uboczne u Ciebie i dziecka.

Nieliczne oddziały położnicze oferują PCA z zastosowaniem opioidu o nazwie remifentanil. Organizm bardzo szybko przyswaja remifentanil i efekt każdej dawki nie jest długotrwały. Ten opioid ma bardzo silne działanie przeciwbólowe, ale też zwiększa prawdopodobieństwo spowolnienia oddechu i funkcja oddychania musi być dokładnie monitorowana. Natomiast, z racji krótkotrwałych efektów działania, nie ma on wpływu na dziecko (Źródło: http://www.oaa-anaes.ac.uk).