Karmienie piersią w Wielkiej Brytanii

Portal www.maternityaction.org.uk informuje, że zgodnie z Ustawą o Równości z 2010 r. nie można zabraniać kobietom karmienia dzieci w miejscach publicznych. W przeciwnym wypadku byłoby to dyskryminowaniem na tle płci.

Ustawa odnosi się do wszystkich, którzy świadczą usługi, świadczenia, udostępniają lokale i urządzenia publiczne. Ponadto, dotyczy również instytucji, stowarzyszeń publicznych oraz uczelni. Możesz też karmić piersią w miejscach publicznych, jak parki i hale sportowe, w środkach transportu publicznego, a także w sklepie, restauracji czy na stacji benzynowej.

W praktyce oznacza to, że pracownik restauracji, biblioteki czy kierowca autobusu nie mogą zabronić ci karmienia piersią ani poprosić o opuszczenie lokalu/pojazdu.

Maksymalny wiek twojego dziecka nie jest prawnie ustalony, możesz więc karmić piersią tak długo, jak będziesz chciała.

Karmienie na uczelni i w stowarzyszeniu

Studentki oraz uczennice szkół pomaturalnych mają prawo do karmienia dzieci w placówce oświatowej i nie mogą być z tego powodu w jakikolwiek sposób dyskryminowane. Nie mogą być też narażane z tego powodu na żadne niedogodności ani nie można wywierać na nie nacisku.

Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku stowarzyszeń. Nie można odmówić kobiecie członkostwa ze względu na karmienie dziecka piersią. Przez pojęcie stowarzyszenia rozumie się np. kluby, które posiadają co najmniej 25 członków oraz regulamin członkowski. Kluby, które mają mniej niż 25 członków, nie są stowarzyszeniami, ale mogą być uznane za instytucje świadczące usługi publiczne (np. jeśli pobierają opłatę członkowską). Wtedy również dotyczy je Ustawa o Równości.

Miejsca, w których nie wolno karmić piersią

Istnieją miejsca, w których nie wolno ci karmić piersią i nie jest to niezgodne z prawem. Są organizacje, które świadczą usługi tylko dla jednej płci. Dobrowolne stowarzyszenia i organizacje dobroczynne ustanowione specyficznie na potrzeby jednej płci mogą zabraniać obecności kobiet jednocześnie wcale nie łamiąc prawa. Również organizacje religijne mogą stosować takie rozgraniczenia, jeśli jest to zgodne z doktryną danej religii.

Przykład: Grupa wsparcia dla mężczyzn może nie zgodzić się na pobyt kobiet w swojej siedzibie w trakcie spotkań. W tym wypadku nie będziesz oczywiście również mogła karmić tam piersią.

Nie możesz również karmić piersią w miejscach, gdzie jest to szczególnie niebezpieczne, np. tam, gdzie występują niezdrowe chemikalia czy promieniowanie.

Pomoc ofiarom dyskryminacji

Jeśli czujesz się pokrzywdzona i myślisz, że mogłaś się stać ofiarą dyskryminacji (np. zabroniono ci karmienia piersią), możesz powziąć prawne kroki. Najpierw powinnaś złożyć oficjalną skargę w miejscu, w którym doszło do incydentu. Jeżeli nie przynosi to rezultatu, możesz pozwać daną osobę lub instytucję  w sądzie hrabstwa w Anglii i Walii, albo w sądzie szeryfa w Szkocji. Masz na to pół roku od daty wydarzenia. Jeżeli wygrasz, sąd może przyznać ci odszkodowanie (łącznie z rekompensatą za zranione uczucia), nakazać zmianę zachowania lub wydać deklarację. Warto jednak najpierw skontaktować się z prawnikiem, ponieważ w razie przegranej sąd może nakazać ci pokrycie kosztów prawnych drugiej strony.

Informacji i wsparcia w kwestiach dyskryminacji udziela też Equalities and Human Rights Commission (Komisja Równości i Praw Człowieka).

Źródło: maternityaction.org.uk

Maternity Action to organizacja, która promuje równouprawnienie wobec ciężarnych kobiet w UK oraz dba o zdrowie ich, ich dzieci oraz partnerów.

Masz problem?