Karmienie piersią – korzyści dla dziecka i matki.

Człowiek rodzi się najmniej dojrzały ze wszystkich ssaków. Jest całkowicie nieprzystosowany do życia poza macicą.

Niektóre ssaki zaraz po urodzeniu mogą chodzić, to człowiek robi to dopiero po kilku miesiącach. W tym czasie jest całkowicie uzależniony od matki. Dlatego powinna łączyć dziecko z matką tzw. pępowina mleczna.

Mleko matki jest najlepiej przystosowane dla dziecka, aby dobrze się rozwijało pod względem fizycznym i intelektualnym.

Na prawidłowy rozwój człowieka mają duży wpływ różne czynniki, jednak karmienie naturalne spełnia największą rolę. Dzieci karmione piersią przez pierwsze trzy miesiące, wykazują lepszy rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny od dzieci karmionych butelką.

Rozwój ruchowy dziecka oraz rozwój jego gałek ocznych przy karmieniu naturalnym stymulowany jest przez ciągłą zamianę piersi, czy też zmianę pozycji dziecka przy karmieniu. Dziecko widzi na odległość około 30 cm, czyli widzi matkę podczas karmienia. Inaczej jest przy karmieniu sztucznym, kiedy to dziecko przez cały czas widzi tylko butelkę, więc jego rozwój jest nieco słabszy.

Karmienie naturalne jest najlepszym zabezpieczeniem potrzeb dziecka w początkowej fazie jego rozwoju.

Matka dostarcza dziecku składniki najlepiej przystosowane do potrzeb dziecka.

Korzyści dla dziecka

Karmienie piersią przynosi wiele korzyści dla dziecka:

Korzyści dla matki

Karmienie piersią nie jest tylko korzystne dla dziecka, również matka czerpie z niego korzyści:

W Polsce około 90% kobiet po porodzie deklaruje, że będzie karmić naturalnie. Gdy wracają do domu jest już trochę gorzej. Najczęściej matki przestają karmić w czasie kryzysów karmienia. Dużą rolę spełnia tutaj tradycja karmienia i wsparcie rodziny.

Pamiętaj, że położne rodzinne wspierają matki karmiące nie tylko w czasie planowych wizyt patronażowych.